NYHETER


Börja Träna Taekwondo på TOR Taekwondo Klubb!


 Hos Tor Taekwondo Klubb är det enkelt att börja träna kampsport.

 Vi har anpassade kurser för barn och vuxna, nybörjare och avancerade och självklart gratis provträning för   alla nya medlemmar.


 Löpande intagning under hela terminen. 

 Ni hittar oss mitt i Centrala Göteborg vid domkyrkan i Magasinsgatan 7C.


Träningstider

Vår/Hösttermin 2023


Barnträning:

måndag 17:30 - 18:30

onsdag  18:00 - 19:00 (barn > 10 år)

fredag   17:30 - 18.30


Vuxenträning:

måndag 18:30 - 19:30

onsdag  18:00 - 19:30

fredag   18:30 - 19:30

söndag  15.00 - 16.30


* Prova på gratis i en vecka


Gradering höst termin 2023


Barn

Datum: lördag den 9 december

 • Kl. 13.00 –17.00

 

Vuxna

Datum: söndag den 10 december 

 • Kl. 15.30-17.30

Dan/Poom gradering 14.15-15.30Vi börjar med vitt bälte till gult bälte först (10 gup till 9 gup).

 

Krav:  man skulle ha varit närvarande i minst en termin efter sin sista Gup.

*Se Gup graderingsregler nedan.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Terminsavslutning och start

Sista träningspass: fredag den 15 december 2023

Start träningspass: måndag den 15 januari 2024

-----------------------------------------------------------------------------------------Årsmöte 2024

 

Plats:              Tor Taekwondoklubb, Magasinsgatan 7C

Datum:           söndag den 28 januari 2024

Tid:                16.30–18.00

 

 • 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

 

 • 2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna

 

 • 3. Fastställande av dagordningen,

 

 • 4. Val av ordförande för mötet,

 

 • 5. Val av sekreterare för mötet,

 

 • 6. Val av två justerare och rösträknare,

 

 • 7. Behandling och genomgång av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
 1. a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari- 31 december 2023,
 2. b) förvaltningsberättelse för tiden 1 januari-31 december 2023,
 3. c) revisorers berättelse för samma tid,
 • 8. Ansvarsfrihet för Tor taekwondoklubb, styrelsens förvaltning under sist förflutet

 

 • 9. Fastställande av årsavgiften/ medlemsavgift,

 

 • 10. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

 

 • 11. Val av ordförande till styrelsen för en tid av ett år, 2024

 

 • 12. Val av kassör till styrelsen för en tid av ett år, 2024

 

 • 13. Val av sekreterare till styrelsen för en tid av ett år, 2024

 

 • 14. Val av 1 eller 2 ledamöter till styrelsen för en tid av ett år, 2024

 

 • 15. Val av 1 eller 2 suppleanter till styrelsen för en tid av ett år, 2024

 

 • 16. Val av en revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år

 

 • 17. Val av ordförande och ledamot i valberedningen för en tid av ett år

 

 • 18. Övriga punkter (Firmatäknare)

 

 • 19. Mötet avslutas
Hösttermin start:


Måndag den 14 augusti 2023

Barn grupp    17.30-19.30

Vuxen grupp 18.30-20.00 


Gradering

Gradering barn : lördag den 10 juni mellan kl. 13.00-15.00 (endast upp till blått bälte)

Gradering Vuxna: lördag den 10 juni efter kl,16.00


Obs:det krävs minst en termin aktiv träning/ ett antal närvaro för att kunna gradera sig till nästa bältet och det går det inte att hoppa över ett bälte.Terminsavslutning & Höstterminsstart

Sista passet (barn & vuxna): 12 juni

Terminsstart (barn & vuxna): 14 augusti


Utflykt till Slottsskogen,Söndag den 11 juni

Gemenskap ochföreningskänsla

Söndag den 11 juni, dagens efter gradering ska vi ha en utflykt, gemenskap och aktivitet i Slottsskogen med grill och lek.

Alla medlemmar och föräldrarna är varm välkomna.